Produktioner av Soundweather

Spännande konsertprogram med nyskriven musik som producerats av Soundweather med intressanta musiker hittar du här och andra produktioner som inspelningar.

 

För att boka ett konsertprogram eller få mer information kontakta Soundweather via e-post info@soundweather.net


Voices and Wire

Ett kons

ertprogram med musik för sopran, piano och EAM


Den första delen av detta konsertprogram  innehåller musik för sopran och piano med Jonas Asplunds verk 'Tio sånger till minne av solidaritet' i centrum. Utgångspunkten i verket är dikter skrivna av tonsättaren, alla med olika vinklar på solidaritet i det bredare mellanmäskliga perspektivet såväl som i det personliga.


Andra delen av konserten består av musik för piano och elektronik, rena EAM-verk och kortfilm med elektroakustisk musik.

Ur programmet:

Jonas Asplund - Tio sånger till minne av solidaritet          piano och sopran

Mansoor Hosseini - Rubaiyat                                                piano och sopran

Eva Sidén - Lost in a Legend                                                piano och EAM

Jonas Asplund - Leptosolipsis                                              EAM

Anna J. Cepinska/Mansoor Hosseini - The Traveller       video och EAM


Foto: Gunta Podina

One Water

Ett inter-disciplinärt konstnärligt projekt och en performance som vill väcka medvetenhet kring vatten som förutsättning för liv och som kreativ startpunkt.Under 2011/2012 gav vi ett antal konstnärer ett uppdrag; att skapa en av pusselbitarna från deras respektive disciplin, att addera till föreställningen. Den inledande instruktionen var att produkten skulle inkludera vatten, både som inspiration till skapandet, med fokus på vatten som livgivare, och fysiskt i deras produkt.  Resultatet är en genreövergripande föreställning som innehåller nutida konstmusik, liveelektronik, elektroakustisk musik och jazz-/pop-/folkmix.De konstnärliga discipliner som ingår i föreställningen är komponerad musik för violin, cello, basklarinett och röst, komponerad elektroakustisk musik, liveelektronik, video, nutida dans, ljusdesign och ett vatteninstrument (kallat MU1) som skapats exklusivt för föreställningen.


Föreställning är ca 60 minuter lång.